ผู้ชายควรอ่าน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รู้เร็ว อาจหายได้

Prostate-Cancer

จัดเป็นอีกหนึ่งโรคที่ท่านผู้ชายนั้นต้องระวังกัน เพราะโรคนี้นั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะเพศชายเท่านั้น นั้นก็คือโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งโรคนี้ ยังไม่ได้มีอาการที่บ่งบอกเฉพาะ ที่ใครเป็นแล้วนั้นจะรู้เลยว่าตัวเองกำลังเป็นโรคมะเร็ง แต่โรคนี้จะมีอาการเหมือนกับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ อาการของต่อมลูกหมากโต ซึ่งคนที่เป็นโรคนี้นั้น จะมีอาการหลักๆก็คือ ปวดปัสสาวะบ่อย ลำปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะขัด หรือตอนกลางคืนนั้น มักที่จะปวดปัสสาวะบ่อยผิดปกติ ซึ่งโรคนี้นั้นจะถือได้ว่ามีความรุนแรงอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งความรุนแรงนั้น จะเพิ่มมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับระยะของการเป็นมะเร็ง ซึ่งระยะของการเป็นมะเร็งนั้นจะมีอยู่ 4 ระยะด้วยกัน

Prostate-Cancer-

ซึ่งในแต่ละระยะก็จะมีการแพร่เชื้อ หรือการแพร่กระจายสารมะเร็งมากยิ่งๆขึ้น ซึ่งในระยะที่หนึ่งนั้น ยังไม่สามารถที่จะตรวจพบก้อนเนื้อ โดยวิธีการเอามือเข้าไปคลำบริเวณทวารหนัก ก็ยังไม่สามารถที่จะพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติ ระยะที่สอง ก้อนเนื้อมีการขยายตัวใหญ่มากขึ้น โดยจะสามารถรู้สึกได้จากการคลำที่ทวารหนัก ซึ่งสิ่งนี้นั้นก็ยังคงอยู่ที่บริเวณต่อมลูกหมากอยู่ ระยะที่สาม เซลล์มะเร็งนั้นได้มีการรุกรามมากยิ่งขึ้น โดยสามารถที่จะแพร่เชื้อมะเร็งนี้ไปยังเนื้อเยื้อต่างๆที่มีอยู่ใกล้ๆกับ ต่อมลูกหมาก และระยะที่สี่ เซลล์มะเร็งนั้นมีการแพร่เชื้ออย่างรุนแรง โดยเชื้อมะเร็งพวกนี้นั้นจะมุ่งตรงเข้าสู่ ลำไส้ตรง กระเพาะปัสสาวะ ต่อมน้ำเหลือง และเนื้อเยื้อในช่องท้องน้อย ซึ่งอาจจะสามารถที่จะแพร่กระจายไปถึงกระแสโลหิตอีกด้วย แต่ที่พบบ่อยๆเลยนั้นที่จะต้องได้รับเชื้ออย่างแน่นอน คือ กระดูกและปอด ซึ่งโรคนี้นั้น ทางทีมการแพทย์ได้เผยว่า สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ ถ้ารู้ว่าตัวเองกำลังเป็นโรคนี้เร็ว และเข้ารักษาอย่างทันเวลา ก็จะทำให้หายได้เป็นปกติ