คุณคิดว่าโรคประสาทนั้นมีอาการอย่างไร

neuralgia

โดยรวมแล้วผู้ป่วยทางจิตหรือโรคประสาทนั้นมักมีอยู่ทั่วโลกโดยโรคนี้ส่วนมาก จะติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่บางรายนั้นอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเติบโตแล้ว ผู้ป่วยทางจิตนั้นส่วนหนึ่งมาจากสิ่งเสพติดหรืออาจจะมีอาการเครียดอย่างมาก จึงทำให้จิตใจนั้นแปรปรวนจึงทำให้จิตเรานั้นรู้สึกกังวนอยู่เสมอไม่ปลอดภัย ส่วนมากนั้นผู้ป่วยทางจิตส่วนมากมักจะมีอาการออกอย่างชัดเจนผู้ป่วยกลุ่มนี้ จะทำอะไรต่างๆ โดยไม่นึกถึงอะไรซึ่งจะมีความสุขเมื่อได้ทำแล้ว ส่วนมากผู้ป่วยเหล่านี้จะมีความคิดที่แปลกเพราะคิดอะไรก็ทำอย่างนั้นโดยไม่ แคร์อะไรทั้งนั้นเหมือนกับว่าโลกทั้งใบเป็นของเขาจึงทำอะไรออกไปไม่สนใจว่า ผู้อื่นนั้นจะมองเช่นไรเพราะผู้ป่วยเหล่านี้ไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรม และอารมณ์ของตนเองได้เลย ผมเชื่อว่าในปัจจุบันนั้นพวกคุณสังเกตไม่ยากว่าคนไหนมีอาการป่วยทางจิตเพราะ ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีอาการที่แสดงออกได้ชัดเจนทางกายภาพ

neuralgia-

ผู้ป่วยทางจิตในปัจจุบันนั้นมีหลายรูปแบบมากอย่างเช่น

1) มีอาการแปรปรวนไม่สามารถควบคุมตนเองได้

2) มีอาการและควบคุมจิตได้นิดหน่อยจึงทำให้เข้ากับสังคมได้ยาก

3) มีอาการเหมือนคนปกติทั่วไปแต่สภาพจิตนั้นไม่ค่อยดีนัก

4) มีอาการทางจิตอย่างชัดเจนแต่ควบคุมสติตนเองได้จึงสามารถใช้ชีวิตปกติได้

5) มีอาการที่กังวนและรู้สึกว่าตนเองไม่ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

6) มีอาการสติหลอนทำให้ไม่ไว้ใจใครจึงไม่สามารถอยู่ในกลุ่มสังคมได้

ในปัจจุบันนั้นก็มีผู้ป่วยทางจิตที่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ทั่วไปโดยอาศัย อยู่กลับครอบครัวจึงมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด แต่มีผู้ป่วยที่มีอาการป่วยทางจิตที่รุ่นแรงและสามารถทำร้ายผู้อื่นได้โดย ไม่รู้ตัวผู้ป่วยเหล่านี้ต้องนำส่งสถานที่รักษาต่างๆ และกักขังไว้เพื่อที่จะไม่ให้ไปทำร้ายผู้อื่นได้โดยจะกักขังและทำการรักษา ให้อาการของผู้ป่วยนั้นดีขึ้นจึงจะปล่อยให้ใช้ชีวิตปกติได้ โดยสถานบันการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคประสาทนั้นมีอยู่เยอะและมี ที่ให้ผู้ป่วยทางจิตนั้นพักหรือเป็นบ้านของผู้ป่วยทางจิตหลังที่ 2 ผู้ป่วยทางจิตจึงได้รับการรักษาจากแพทย์อย่างใกล้ชิดและลดการก่อเหตุของผู้ ป่วยทางจิตที่จะทำร้ายผู้คนได้อย่างมาก