โรคจอประสาทตาเสื่อม รู้เร็ว มีโอกาสหายนะ รู้ยัง

Retinopathy-

เป็นอีกหนึ่งโรคที่บอกได้ว่าน่ากลัวอีกโรคหนึ่งเลยทีเดียว เพราะโรคนี้นั้น มีความเกี่ยวข้องกับอวัยวะในการมองเห็น หรือ ตา นั้นเอง ซึ่งก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่า ตา นั้น เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะทำหน้าที่ในการมองเห็นของมนุษย์ ที่ทำให้เรานั้นมองเห็นภาพต่างๆได้อย่างชัดเจน ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามนุษย์เรานั้นไม่มีตา ก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตได้เลย โดยตา จะทำหน้าที่รับภาพต่างๆที่เรามองเห็นนั้นเข้าไปที่ กระจกตา และเลนส์แก้วตา และส่งต่อไปยังจอประสาทตา เพื่อนำสู่สมอง ซึ่งสมองนั้นจะทำหน้าที่ในการประมวลแปลงสัญญาณเป็นภาพ ที่ทำให้เราเห็นและสามารถที่จะโต้ตอบสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาการของคนที่เป็นโรคจอประสาทเสื่อมนั้น

Retinopathy

ในระยะแรก ถ้าเป็นเพียงข้างเดียว ผู้ป่วยอาจจะยังไม่รู้ตัว และอาจจะปล่อยปละละเลยไป แต่เมื่อเป็นถึงสองข้างแล้ว ผู้ป่วยจะรู้สึกผิดปกติอย่างรวดเร็ว โดยจะรู้สึกได้ว่าภาพที่มองเห็นนั้น ในบริเวณตรงกลางมองไม่ชัด หรือบางกรณีอาจจะเห็นเป็นภาพที่บิดเบี้ยวไปได้ ซึ่งโรคนี้นั้น จะดีเป็นอย่างมากถ้าตรวจพบเร็วในระยะแรก เพราะการรักษาจะดีกว่า เพราะถ้าปล่อยเอาไว้จนเป็นหนักขึ้น การรักษาจะเป็นไปได้ยาก และยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่การเสื่อมของประสาทตาก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และถ้ารุนแรงการรักษาก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ แต่ในการรักษาในระยะที่เป็นหนักหรือรุนแรงนั้น อาจจะช่วยให้การเสื่อมของตานั้นหยุดลงหรือชะลอเพื่อไม่ให้เสื่อมมากยิ่งขึ้น ซึ่งโรคของจอประสาทเสื่อมนั้น จะมีด้วยกันถึง 2 ลักษณะ คือ มีแบบลักษณะแห้ง และ แบบลักษณะเปียก ซึ่งในแต่ละลักษณะนั้น จะมีรูปแบบการรักษาที่แตกต่างกันอยากไป ซึ่งผู้ป่วยนั้นควรเข้าพบแพทย์และหารูปแบบการรักษาที่เหมาะสม