โรคเมอร์ส ไวรัสใหม่ที่พึงต้องระวัง

Mermaid

เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมาก และกำลังที่จะแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งโรคนี้นั้น มีชื่อว่าโรคเมอร์ส หรือ อีกชื่อว่า โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ที่ตั้งชื่อนี้นั้น เพราะว่าโรคนี้ เป็นโรคมีความเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ โดยมีไวรัสสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในกลุ่มไวรัสโคโรนา ที่เป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ที่ถูกค้นพบเจอในครั้งแรก มรปี พ.ศ. 2555 ในประเทศทางตะวันออกกลาง ซึ่งตอนนี้นั้น โรคนี้ยังระบาดเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย ซึ่งประเทศ ได้มีการค้นพบชายชราชาวตะวันออกกลางที่กำลังติดเชื้ออยู่เป็นคนแรกในวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา และคนไข้คนนี้นั้น ได้เข้าการรักษาที่ โรงพยาบาลบำราศนราดูร

Mermaid-

ซึ่งปัจจุบันนี้นั้นอาการได้ดีขึ้นแล้ว และยังไม่มีข่าวการติดเชื้อของคนๆอื่นๆในประเทศไทยเลย ซึ่งโรคนี้นั้น เราจะสังเกตได้ว่าอาการของโรคจะออกประมาณ 5-7 วัน โดยจะอยู่ในระยะของการฟักตัวในวันที่ 2-14 ซึ่งผู้ที่เป็นชาวเกาหลี หรือ ประเทศทางตะวันออกกลาง ถ้าเริ่มมีอาการที่ไม่สบาย มีไข้ ไอ หอบ หายใจได้อย่างรำบาก ปอดบวม มีอาการอาเจียนหรือท้องร่วง ให้รีบเข้าการรักษาอย่างทันที หรือประเทศอื่นที่มีอาการแบบนี้นั้นก็ควรเข้าไปพบแพทย์ เพื่อเช็คสภาพให้แน่ชัด เพื่อเป็นการป้องกันก่อนที่จะสายเกินไป ซึ่งโรคนี้นั้น ตอนนี้มีผู้ติดเชื่ออยู่ทั้งหมด 1191 คน โดยมียอดของผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ถึง 444 คน ซึ่งโรคนี้นั้น มีต้นกำเนิดมาจากอูฐ เพราะไวรัสเมอร์สนี้นั้น จากการพิสูจน์แล้วตอนนี้พบว่ามีกับอูฐและคน จนเกิดเป็นการสันนิฐานขึ้นมาว่า อาจจะเป็นไปได้ที่คนและอูฐนั้นมีความใกล้ชิดต่อกัน จนสามารถที่จะแพร่เชื่อไวรัสให้กันและกันได้