สาระหน้ารู้เกี่ยวกับไข้หวัดนกที่น่ากลัว

Bird-flu

โรคไข้หวัดนกหรือรู้จักกันใน ชื่อ Avian influenza หรืออีกชื่อหนึ่งคือ bird flu เป็นไข้หวัดที่เป็นแล้วไม่มีทางรักษาในยุคที่โรคนี้พึ่งเข้ามาซึ่งเป็นไวรัส ไข้หวัดใหญ่ H5N1 ไวรัสพวกนี้ค้นพบได้ในสัตว์ปีกทั่วไป ไข้หวัดนกมีการค้นพบในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เกิดในประเทศอิตาลีซึ่งคนในประเทศอิตาลีนั้นเรียกกันว่าไข้หวัดสเปน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่หนักมากในหมู่มนุษย์ โดยการระบาดครั้งแรกของโรคไข้หวัดนกนั้นเริ่มขึ้นในปีพ.ศ. 2460 – 2461 หรือ ค.ศ. 1918-1920 โดยตอนนั้นมีชื่อเรียกไข้หวัดนี้ว่าไข้หวัดใหญ่สเปน (Spanish Flu) ไวรัสนี้ได้แพร่ระบาดหนักจากฝั่งอาร์กติกไปถึงฝั่งแปซิฟิกแค่เวลาสองเดือน นั้นมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้มีประมาณ 50-100 ล้านคนเพราะเป็นโรคที่อันตรายมากซึ่งเป็นแล้วถึงกับชีวิตเลยทีเดียวคนที่ เสียชีวิตนั้นเท่ากับ 1 ใน 3 เป็นประชากรของทวีปยุโรปด้วยเครื่องมือแพทย์นั้นยังไม่มีการค้นพบวิธีรักษา

Bird-flu-

จำนวนผู้เสียชีวิตจึงมากขึ้นเลื่อย ๆ การระบาดครั้งที่ 2 นั้นได้เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2500-2501 โดยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ ไข้หวัดใหญ่เอเชีย (Asian Flu) และได้มีผู้เสียชีวิตนั้น 1 ถึง 4 ล้านคนเป็นจำนวนที่มากนักกับการระบาดของโรคนี้และครั้งที่ 3 ที่โรคนี้ได้ระบาดเกิดในปีพ.ศ. 2511 ได้ตั้งชื่อว่า โรคไข้หวัดใหญ่ฮ่องกง (Hong Kong Flu) มีผู้เสียชีวิตนั้นไม่ต่างกัน 1 ถึง 4 ล้านคนเช่นกันคนที่เสียชีวิตเพราะโรคนี้รวม ๆ แล้วเยอะมากในจำนวนประชากรของโลก
ในประเทศไทยนั้นโรคนี้มีชื่อว่าไข้หวัดนกได้ระบาดในปีพ.ศ. 2547 ซึ่งมีผู้ป่วย 17 ราย และผู้เสียชีวิตอีก 12 รายในปีพ.ศ. 2548 นั้นไวรัสนี้ยังคงได้ระบาดแต่ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตนั้นน้อยกว่าปีพ.ศ. 2547 มาก มีผู้ป่วยเพียง 5 ราย และเสียชีวิต 2 รายและในปีพ.ศ. 2549 มีผู้ป่วย3รายและก็ได้เสียชีวิตเพราะโรคไข้หวัดนก 3 ราย โดยรวมแล้วผู้ที่ได้ป่วยและเสียชีวิตเพราะโรคนี้ ป่วย 25 ราย เสียชีวิต 17 ราย ภายในปีพ.ศ. 2547 โรคนี้ได้ระบาดแค่สองจังหวัดเท่านั้นและในพ.ศ. 2551 ได้พบพื้นที่ที่โรคไข้หวัดนกได้ระบาดนั้น 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย