สาระความรู้

สาระหน้ารู้เกี่ยวกับไข้หวัดนกที่น่ากลัว

โรคไข้หวัดนกหรือรู้จักกันใน ชื่อ Avian influenza หรืออีกชื่อหนึ่งคือ bird flu เป็นไข้หวัดที่เป็นแล้วไม่มีทางรักษาในยุคที่โรคนี้พึ่งเข้ามาซึ่งเป็นไวรัส ไข้หวัดใหญ่ H5N1 ไวรัสพวกนี้ค้นพบได้ในสัตว์ปีกทั่วไป ไข้หวัดนกมีการค้นพบในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เกิดในประเทศอิตาลีซึ่งคนในประเทศอิตาลีนั้นเรียกกันว่าไข้หวัดสเปน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่หนักมาก (more…)