Diabetes

อาการของโรคเบาหวานนั้นเป็นเช่นไร

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus (DM)หรือแค่ Diabetes) โรคนี้เป็นโรคที่เผาผลาญอาหารที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน โดยที่น้ำตาลในเลือดสูงนั้นจะก่อให้เกิดอาการปวดปัสสาวะบ่อยและมีการกระหาย น้ำและต้องการอาหารมากขึ้น โรคนี้ถ้าไม่มีการรักษาอาจจะมีอาการแทรกซ้อนเพิ่มจำนวนมากและภาวะแทรกซ้อน เฉียบพลัน

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on อาการของโรคเบาหวานนั้นเป็นเช่นไร
Bird-flu

สาระหน้ารู้เกี่ยวกับไข้หวัดนกที่น่ากลัว

โรคไข้หวัดนกหรือรู้จักกันใน ชื่อ Avian influenza หรืออีกชื่อหนึ่งคือ bird flu เป็นไข้หวัดที่เป็นแล้วไม่มีทางรักษาในยุคที่โรคนี้พึ่งเข้ามาซึ่งเป็นไวรัส ไข้หวัดใหญ่ H5N1 ไวรัสพวกนี้ค้นพบได้ในสัตว์ปีกทั่วไป ไข้หวัดนกมีการค้นพบในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เกิดในประเทศอิตาลีซึ่งคนในประเทศอิตาลีนั้นเรียกกันว่าไข้หวัดสเปน ซึ่งเป็นโรคระบาดที่หนักมาก

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on สาระหน้ารู้เกี่ยวกับไข้หวัดนกที่น่ากลัว