Nervous-Cancer-

ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งประสาทจะรู้ได้อย่างไรและควรรักษาอย่างไร

โดยส่วนมากของคนทั่วไปนั้นจะมีอาการป่วยแบบไร้สาเหตุหรือผู้ป่วยนั้นไม่ทัน รู้ตัวนั้นเองเป็นเพราะอะไรรู้หรือไม่ครับเป็นเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้ได้ ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปโดยส่วนมากนั้นจะคิดว่าตนนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงจึง ทำให้ประมาทจึงทำให้ผู้คนเหล่านี้นั้นไม่ได้ตรวจเช็คร่างกายอยู่เป็นประจำ จึงทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ป่วยตามโรคต่างๆ ที่คนเหล่านี้ไม่ได้ระวัง

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งประสาทจะรู้ได้อย่างไรและควรรักษาอย่างไร
Prostate-Cancer

ผู้ชายควรอ่าน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รู้เร็ว อาจหายได้

จัดเป็นอีกหนึ่งโรคที่ท่านผู้ชายนั้นต้องระวังกัน เพราะโรคนี้นั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะเพศชายเท่านั้น นั้นก็คือโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งโรคนี้ ยังไม่ได้มีอาการที่บ่งบอกเฉพาะ ที่ใครเป็นแล้วนั้นจะรู้เลยว่าตัวเองกำลังเป็นโรคมะเร็ง แต่โรคนี้จะมีอาการเหมือนกับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ อาการของต่อมลูกหมากโต ซึ่งคนที่เป็นโรคนี้นั้น จะมีอาการหลักๆ

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on ผู้ชายควรอ่าน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รู้เร็ว อาจหายได้
Disease-

มือ เท้า เย็นผิดปกติ คือโรคชนิดหนึ่งใช่หรือไม่

เป็นเรื่องที่หลายคนคงสงสัยขึ้นมาว่าทำไมบางครั้งนั้น คนเรามีสภาวะความอบอุ่นของร่างกายที่แตกต่างจากคนอื่น บางคนนั้นมีอาการมือและเท้าที่อุ่น แต่ในบางคนกลับมีมือและเท้าที่เย็นจนถึงเย็นมาก ทั้งๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ในสภาพอากาศที่เหมือนกัน จนเกิดเป็นข้อสงสัยอย่างมากมายว่าอาการนี้นั้น เป็นอาการของโรคหรือเปล่า เพราะบางรายนั้น

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on มือ เท้า เย็นผิดปกติ คือโรคชนิดหนึ่งใช่หรือไม่
Cervical-cancer

มาทำความเข้าใจกับโรคมะเร็งปากมดลูกว่าเป็นอย่างไร

มะเร็งในระยะแรกเริ่มนั้นมี เซลล์ที่ประกอบเป็นปากมดลูกจะประกอบไปด้วยเซลล์ (squamous cells and glandular) ซึ่งมะเร็งปากมดลูกนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เซลล์ทั้งสองชนิดนั้นมีการ เปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงของเซล์นั้นจะค่อยๆเปลี่ยนจนทำให้เห็นเป็นลักษณะที่เรียก ว่า (Precancerous) ซึ่งมีส่วนประกอบด้วยกัน

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on มาทำความเข้าใจกับโรคมะเร็งปากมดลูกว่าเป็นอย่างไร