High-blood-pressure

โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุเกิดจากอะไร

อาหารการกินในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาไปหลากหลายมากยิ่งขึ้น จนทำให้มีอาหารประเภทต่างๆ ออกมาให้เราได้เลือกซื้อเลือกกินอย่างมากมาย จนเราเพลิดเพลินไปกับการกินโดยไม่รู้ว่าว่าในอาหารการกินที่เราเลือกกินนั้นก็อาจจะมีภัยแอบแฝงมาอยู่เสมอ

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุเกิดจากอะไร
Vaginitis-pic

โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่สมดุลกันติดเชื้อภายในช่องคลอดหรืออาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยๆ มากโดยเฉพาะผู้หญิงชาวสหรัฐฯ สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือมักพบในหญิงกำลังตั้งครรภ์ด้วย

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
osteoporosis

โรคกระดูกพรุนผู้หญิงวัยทอง

โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่เกิดจากความหนาแน่นและมวลกระดูกลดน้อยลง มีอาการกระดูกเสื่อม เปราะบาง ผิดรูป ไปจนถึงขั้นแตกหักได้ง่าย ผู้ป่วยบางรายถึงขั้นส่วนสูงลดลงจากอาการกระดูกพรุน ผุกร่อน หรือกระดูกไม่สามารถทำงาน เคลื่อนไหวได้เหมือนเคย เช่น การทนต่อแรงกระแทก การทนต่อการรับน้ำหนัก แรงกดต่างๆ

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on โรคกระดูกพรุนผู้หญิงวัยทอง
neuralgia

คุณคิดว่าโรคประสาทนั้นมีอาการอย่างไร

โดยรวมแล้วผู้ป่วยทางจิตหรือโรคประสาทนั้นมักมีอยู่ทั่วโลกโดยโรคนี้ส่วนมาก จะติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่บางรายนั้นอาจจะเกิดขึ้นเมื่อเติบโตแล้ว ผู้ป่วยทางจิตนั้นส่วนหนึ่งมาจากสิ่งเสพติดหรืออาจจะมีอาการเครียดอย่างมาก จึงทำให้จิตใจนั้นแปรปรวนจึงทำให้จิตเรานั้นรู้สึกกังวนอยู่เสมอไม่ปลอดภัย ส่วนมากนั้นผู้ป่วยทางจิตส่วนมากมักจะมีอาการออกอย่างชัดเจน

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on คุณคิดว่าโรคประสาทนั้นมีอาการอย่างไร