Pneumonia

วิธีการป้องกันรักษาโรคปอดอักเสบ

ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขนาดนี้ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตก จนหลายคนปรับตัวตามสภาพอากาศกันได้ไม่ทัน บางคนปรับตัวไม่ทันหรือภูมิคุ้มกันต่ำ ยิ่งเป็นเด็กเล็กแล้วล่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่ ซึ่งโรคที่จะตามมาเมื่ออากาศเปลี่ยนหรือร่างกายอ่อนแอโรคต่างๆ

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on วิธีการป้องกันรักษาโรคปอดอักเสบ
High-blood-pressure

โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุเกิดจากอะไร

อาหารการกินในปัจจุบันก็ได้มีการพัฒนาไปหลากหลายมากยิ่งขึ้น จนทำให้มีอาหารประเภทต่างๆ ออกมาให้เราได้เลือกซื้อเลือกกินอย่างมากมาย จนเราเพลิดเพลินไปกับการกินโดยไม่รู้ว่าว่าในอาหารการกินที่เราเลือกกินนั้นก็อาจจะมีภัยแอบแฝงมาอยู่เสมอ

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุเกิดจากอะไร
Vaginitis-pic

โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่สมดุลกันติดเชื้อภายในช่องคลอดหรืออาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยๆ มากโดยเฉพาะผู้หญิงชาวสหรัฐฯ สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือมักพบในหญิงกำลังตั้งครรภ์ด้วย

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
osteoporosis

โรคกระดูกพรุนผู้หญิงวัยทอง

โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่เกิดจากความหนาแน่นและมวลกระดูกลดน้อยลง มีอาการกระดูกเสื่อม เปราะบาง ผิดรูป ไปจนถึงขั้นแตกหักได้ง่าย ผู้ป่วยบางรายถึงขั้นส่วนสูงลดลงจากอาการกระดูกพรุน ผุกร่อน หรือกระดูกไม่สามารถทำงาน เคลื่อนไหวได้เหมือนเคย เช่น การทนต่อแรงกระแทก การทนต่อการรับน้ำหนัก แรงกดต่างๆ

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on โรคกระดูกพรุนผู้หญิงวัยทอง