Cervical-cancer

มาทำความเข้าใจกับโรคมะเร็งปากมดลูกว่าเป็นอย่างไร

มะเร็งในระยะแรกเริ่มนั้นมี เซลล์ที่ประกอบเป็นปากมดลูกจะประกอบไปด้วยเซลล์ (squamous cells and glandular) ซึ่งมะเร็งปากมดลูกนั้นส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่เซลล์ทั้งสองชนิดนั้นมีการ เปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงของเซล์นั้นจะค่อยๆเปลี่ยนจนทำให้เห็นเป็นลักษณะที่เรียก ว่า (Precancerous) ซึ่งมีส่วนประกอบด้วยกัน

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on มาทำความเข้าใจกับโรคมะเร็งปากมดลูกว่าเป็นอย่างไร
flu

โรคไข้หวัดทั่วไปส่งผลต่อร่างกายอย่างไรและควรรักษาด้วยวิธีใด

โดยแท้จริงแล้วไข้หวัดนั้นเป็นโรคปกติซึ่งไม่มีอาการร้ายแรงแต่อย่างใดอาจจะ ทำให้คุณนั้นรำคาญกับโรคนี้เพราะโรคไข้หวัดนั้นเป็นโรคที่จุกจิกต่อร่างกาย ของคนเราอย่างมากซึ่งไข้หวัดนั้นเป็นโรคติดต่อโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆ หรือ ใช้ของร่วมกันอย่างเช่น ใช้หลอดดูดน้ำหรือช้อนร่วมกับผู้ป่วย เป็นต้น โดยโรคที่ติดต่อนั้นก็มีอยู่มากมาย

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on โรคไข้หวัดทั่วไปส่งผลต่อร่างกายอย่างไรและควรรักษาด้วยวิธีใด
Gastritis

โรคกระเพาะ โรคสุดฮิตที่พบบ่อยสุด

เป็นอีกหนึ่งโรคที่คนส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นกันอย่างมาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว จากการสังเกตของหมอหรือพยาบาล จะบอกว่าโรคนี้เป็นอีกโรคหนึ่งที่มีผู้คนเป็นมากที่สุด โดยเป็นโรคที่มีอาการของแผลในกระเพาะอาหาร หรือการที่คนเรานั้นกินอาหารที่ไม่ตรงเวลา รวมไปถึงการดื่มน้ำกรดที่มากเกินไป โดยสิ่งเหล่านี้นั้น จะเป็นผลที่ทำให้กระเพาะอาหารทำงานหนักและส่งผลให้เกิดอาการอักเสบขึ้นได้ ซึ่งโรคนี้นั้น เป็นที่รู้จักกันว่า โรคกระเพาะ โดยมีอาการ

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on โรคกระเพาะ โรคสุดฮิตที่พบบ่อยสุด
Tonsillitis

โรคต่อมทอนซิลอักเสบกับอาการที่ไม่มีใครอยากสัมผัส

เป็นอีกโรคหนึ่งที่มนุษย์นั้นควรที่จะระวังเอาไว้ เพราะโรคนี้นั้นก็สร้างความเจ็บปวดและอันตรายไม่แพ้กับโรคใดๆ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีความอันตรายถึงกับชีวิต แต่แน่นอนว่าความเจ็บปวดที่ได้รับ การป่วยต่างๆที่มีผลมาจากโรคนี้ ก็ไม่ได้เบาเลยทีเดียว ซึ่งโรคนี้นั้นมีชื่อว่า โรคต่อมทอนซิลอักเสบ ซึ่งจากอาการที่อักเสบก็ถือว่าได้ว่าเจ็บมากแล้ว

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on โรคต่อมทอนซิลอักเสบกับอาการที่ไม่มีใครอยากสัมผัส