Dengue

ที่มาของการเกิดโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก นั้นสิ่งที่นำพาหะและทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดจากยุงลายซึ่งเป็นโรค ที่เกิดในชุมชนที่มีน้ำขังเพราะเป็นสาเหตุให้ยุงลายนั้นได้ไปเพาะพันธุ์ ปัญหานี้เป็นปัญหาสาธารณะสุขของประเทศไทยก็ว่าได้เลย ยุงลายนั้นจะชอบอยู่ที่ร้อนชื้นและก่อให้เด็กๆนั้นเป็นไข้จึงทำให้เสี่ยงต่อ การเกิดโรคไข้เลือดออกเมื่อค.ศ. 1970 นั้น

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on ที่มาของการเกิดโรคไข้เลือดออก
Nervous-Cancer-

ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งประสาทจะรู้ได้อย่างไรและควรรักษาอย่างไร

โดยส่วนมากของคนทั่วไปนั้นจะมีอาการป่วยแบบไร้สาเหตุหรือผู้ป่วยนั้นไม่ทัน รู้ตัวนั้นเองเป็นเพราะอะไรรู้หรือไม่ครับเป็นเพราะว่าผู้ป่วยเหล่านี้ได้ ใช้ชีวิตตามปกติทั่วไปโดยส่วนมากนั้นจะคิดว่าตนนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงจึง ทำให้ประมาทจึงทำให้ผู้คนเหล่านี้นั้นไม่ได้ตรวจเช็คร่างกายอยู่เป็นประจำ จึงทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ป่วยตามโรคต่างๆ ที่คนเหล่านี้ไม่ได้ระวัง

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งประสาทจะรู้ได้อย่างไรและควรรักษาอย่างไร
Prostate-Cancer

ผู้ชายควรอ่าน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รู้เร็ว อาจหายได้

จัดเป็นอีกหนึ่งโรคที่ท่านผู้ชายนั้นต้องระวังกัน เพราะโรคนี้นั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะเพศชายเท่านั้น นั้นก็คือโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งโรคนี้ ยังไม่ได้มีอาการที่บ่งบอกเฉพาะ ที่ใครเป็นแล้วนั้นจะรู้เลยว่าตัวเองกำลังเป็นโรคมะเร็ง แต่โรคนี้จะมีอาการเหมือนกับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือ อาการของต่อมลูกหมากโต ซึ่งคนที่เป็นโรคนี้นั้น จะมีอาการหลักๆ

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on ผู้ชายควรอ่าน โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก รู้เร็ว อาจหายได้
Disease-

มือ เท้า เย็นผิดปกติ คือโรคชนิดหนึ่งใช่หรือไม่

เป็นเรื่องที่หลายคนคงสงสัยขึ้นมาว่าทำไมบางครั้งนั้น คนเรามีสภาวะความอบอุ่นของร่างกายที่แตกต่างจากคนอื่น บางคนนั้นมีอาการมือและเท้าที่อุ่น แต่ในบางคนกลับมีมือและเท้าที่เย็นจนถึงเย็นมาก ทั้งๆที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน ในสภาพอากาศที่เหมือนกัน จนเกิดเป็นข้อสงสัยอย่างมากมายว่าอาการนี้นั้น เป็นอาการของโรคหรือเปล่า เพราะบางรายนั้น

Posted in สาระความรู้ | Comments Off on มือ เท้า เย็นผิดปกติ คือโรคชนิดหนึ่งใช่หรือไม่