Month: March 2020

โคโรนาหรือ Covid-19 ไวรัสสายพันธุ์ใหม่

ไวรัสอู่ฮั่น หรือ Covid-19 เป็นสมาชิกของตระกูล Coronavirus ที่ไม่เคยพบมาก่อน เช่นเดียวกับโคโรนาสายพันธุ์อื่นๆ ที่มีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ หลายคนที่ติดเชื้อมักเป็นคนที่เกษตรกร หรือคนที่จับจ่ายในตลาดสดของเมืองจีน เพราะที่นี่นิยมขายสัตว์แบบเป็นๆ แล้วเชือดกันแบบสดๆ แล้วความน่ากลัว (more…)