Month: December 2019

โรคซึมเศร้านั้นอาการเป็นอย่างไร

โรคซึมเศร้า เป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกคน จัดเป็นโรคผิดปกติทางอารมณ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งจะมีการพัฒนามาจากช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเครียดอีกทั้งยังมีความวิตกกังวลสูง เพราะฉะนั้น ยิ่งในช่วงวัยรุ่นมีความกังวลมากเท่าไหร่ ก็จะทำให้เกิดโรคซึมเศร้ามากยิ่งขึ้น (more…)