Month: October 2019

โรคพาร์กินสัน รู้ก่อนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

พาร์คินสันหรือ “PD” เป็นโรคที่เกี่ยวโยงกับเซลล์ประสาท ซึ่งรับหน้าที่ในการควบคุมร่างกาย เซลล์ประสาทผลิตสารที่เรียกว่าโดปามีน โดยที่อาการของพาร์กินสันเริ่มขึ้นเมื่อเซลล์ประสาทตาย และระดับโดปามีนในสมองลดลง การขาดโดปามีนนั้นคิดว่าจะส่งผลให้เกิดอาการ (more…)