Month: March 2017

โรคเอดส์นั้นเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงแค่ไหน

ถ้าพูดถึงโรคเอดส์แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วครับผมเพราะโรคเอดส์นั้นไม่มีการรักษา ให้หายขาดได้เมื่อเป็นแล้วคุณควรทำใจได้เลยครับ เพราะทำได้แค่รอเวลาตายเท่านั้นโรคเอดส์นั้นเป็นโรคที่ร้ายแรงที่สุดในโลกก็ ว่าได้เพราะโรคเอดส์นั้นเป็นโรคติดต่อที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยตรงซึ่ง การแพร่ของโรคเอดส์นั้นง่ายดายมาก โดยคนส่วนมากแล้วการมีเพศสัมพันธ์ (more…)

โรคอีสุกอีใส โรคที่ยิ่งโต ยิ่งไม่อยากเป็น

ถือได้ว่าเป็นอีกโรคหนึ่งที่คงไม่มีใครเป็นอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต โดยเฉพาะผู้ใหญ่ ซึ่งโรคนี้นั้น มีชื่อว่าโรคอีสุกอีใส เป็นโรคที่สามารถพบได้บ่อยในเด็กเล็ก ซึ่งไม่ถือว่าเป็นโรคอันตรายอะไร เพราะสามารถที่จะหายได้เองโดยธรรมชาติ แต่โรคนี้นั้นสามารถที่จะแพร่ต่อให้คนอื่นอย่าง่ายดาย จนก่อให้เกิดผลเสียเรื่องหนึ่ง ซึ่งเด็กที่เป็นนั้น (more…)