โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

Vaginitis-pic

โรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียไม่สมดุลกันติดเชื้อภายในช่องคลอดหรืออาจเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ถือเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยๆ มากโดยเฉพาะผู้หญิงชาวสหรัฐฯ สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือมักพบในหญิงกำลังตั้งครรภ์ด้วย แม้ภายนอกอาจมองว่าเป็นโรคไม่ร้ายแรงทว่าไม่มีการรักษาอย่างถูกต้องก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ด้วยเช่นกันสำหรับโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียนี้

Vaginitis-image

สาเหตุของการเกิดโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

แบคทีเรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในช่องคลอดซึ่งแบคทีเรียดังกล่าวนี้มีทั้งแบบดีและไม่ดี เป็นความสมดุลระหว่างแบคทีเรียทั้งสองประเภทในช่องคลอด พอความสมดุลนี้ถูกรบกวนภาวะของโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียก็สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเอง ซึ่งสาเหตุที่แน่ชัดของโรคนี้ยังหาข้อสรุปชัดเจนไม่ได้ แต่บางกรณีก็มองว่าอาจเกิดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย มีคู่นอนหลายคน เป็นกลุ่มคนมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ด้วยคู่นอนของผู้หญิงมีเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะเพศนั่นทำให้พบหลักฐานว่าการมีเพศสัมพันธ์อาจเป็นบ่อเกิดแห่งโรค กระนั้นการมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ก่อให้เกิดโรคนี้เพราะผู้หญิงที่อาจไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยตลอดชีวิตก็สามารถเกิดโรคโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียได้เหมือนกัน

อาการของผู้เป็นโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

ผู้หญิงจำนวนมากแม้เป็นโรคโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆ ออกมา แต่สำหรับคนที่มีอาการก็อาจเกิดอาการต่างๆ ได้ คือ อาการตกขาวซึ่งอาจมีได้ทั้งสีขาวและสีเทาขุ่น, ตกขาวมีกลิ่นแรงมากถึงขั้นเหม็นอย่างหนัก, มีกลิ่นบริเวณช่องคลอดที่เหม็นจัดเหมือนปลาเน่าโดยเฉพาะหลังผ่านการมีเพศสัมพันธ์, รู้สึกคันบริเวณช่องคอลด และมีอาการปวดหรือแสบขณะปัสสาวะ

การรักษาโรคโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

แพทย์สามารถนำเอาน้ำในช่องคลอดไปตรวจเมื่อพบว่าเป็นโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียก็รักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะจนครบจำนวน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ด ครีม ขี้ผึ้ง หรือยาแบบสอดในช่องคลอด ซึ่งภาวะของโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียนี้สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้แม้เคยผ่านการรักษามาแล้ว

การป้องกันโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย

การมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ควรมีการใส่ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันโรคนี้และโรคติดต่ออื่นๆ หลีกเลี่ยงการล้างสวนช่องคลอด พยายามรักษาสุขอนามัยให้ดีทั้งการซักชุดชั้นใน เสื้อผ้า ให้สะอาด ตากแดดให้แห้ง ไม่ให้อับชื้น สิ่งเหล่านี้นี้จะช่วยป้องกันโรคช่องคลอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียได้