ชนิดของโรคมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

General-disease-news-site

โรค คือ สภาวะผิดปกติไปไม่ว่าจะจากทั้งร่างกาย หรือ จิตใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดทั้งมวล รวมถึงมนุษย์ด้วย โดยทำให้การทำงานบางอย่างของร่างกายสูญเสียไป หรือ อาจก่อให้เกิดอันตรายในระดับต่างๆ มากมาย จวบไปจนถึงชีวิต นอกจากนี้โรค ยังหมายความถึง สภาวะการทำงานของร่างกาย อันก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวเอง โดยจะมีการแสดงออกมาเป็นอาการของโรคนั้นๆ ด้วยความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง

ประเภทของโรคสามารถ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่…

‘โรค’ ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ มีมากมายหลายโรค บางโรคมีความร้ายกาจ หากแต่บางโรคก็สามารถหาได้ในระยะเวลาสั้นๆ เพราะฉะนั้นเพื่อการจำแนกอย่างเห็นได้อย่างง่าย จึงได้มีการจำแนกออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ…

news-General-disease-site

โรคติดต่อ หรือ โรคติดเชื้อ

คือ โรคอันเกิดจากเชื้อโรค หรือ พิษของเชื้อโรคประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากคน – สัตว์ – แมลง โดยเป็นโรคติดต่อไปสู่คนปกติได้ จากทั้งทางตรง รวมทั้งทางอ้อม นอกจากนี้ยังรวมถึงเชื้อพาราสิตนานาชนิด ที่อาศัยพร้อมก่อกวนสุขภาพอยู่บนผิวหนัง เช่น หิด , เหา เป็นต้น โดยโรคที่เกิดขึ้นนี้ อาจเกิดจากเชื้อโรคจำนวนน้อย ที่เข้าไปเพิ่มจำนวนมากในร่างกาย betflik baccarat แล้วส่งผลทำให้ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วย บางครั้ง ก็สามารถเกิดจากพิษร้าย ซึ่งเชื้อโรคปล่อยออกมา โดยอาจติดต่อจากมนุษย์คนที่ 1 ไปยังมนุษย์คนที่ 2 ก็ได้ โดยบางครั้งก็เรียกว่า โรคติดเชื้อ ซึ่งติดต่อกันได้ง่ายมาก ผ่านทางการหายใจ เช่น โรคไข้หวัด , วัณโรค เป็นต้น หรือ ติดต่อผ่านระบบทางเดินอาหาร เช่น อหิวาตกโรค , อาหารเป็นพิษ , โรคไทฟอยด์ เป็นต้น

โรคไม่ติดต่อ หรือ โรคไม่ติดเชื้อ

มีลักษณะเป็นโรคเรื้อรังยาวนาน อาจเป็นตลอดชีวิต โดยผู้ที่เป็นมักจะไม่ค่อยรู้ตัวในระยะแยกๆ ว่าตนเองกำลังเป็นโรค เพราะในช่วงแรกๆ จะไม่ปรากฏอาการอันใดมากนัก หรือเกิดเพียงเล็กน้อย แม้แต่ตัวผู้ป่วยเองก็ไม่คิดอะไร สำหรับการเกิดอาการของโรคนี้ จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนาน สำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคประเภทนี้ มักเกิดจากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพฤติกรรมบางอย่างของผู้ป่วยที่ทำซ้ำๆ เช่น น้ำ , อาหาร , อากาศ เป็นต้น อันก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคขาดสารอาหาร , โรคจิต , โรคแผลเปื่อย , โรคมะเร็ง เป็นต้น

โดยในปัจจุบันนี้โรคและการป้องกันของโรคชนิดต่างๆได้รับการพัฒนามากขึ้นแล้ว เพราะมีการศึกษาหาความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคที่น่าสนใจในปัจจุบัน ว่า สาเหตุของการเกิดเป็นอย่างไร , การรักษาโรคเป็นอย่างไร รวมทั้งการป้องกันโรคเป็นอย่างไร โดยคุณผู้อ่านสามารถตรวจสอบอาการ ที่เกี่ยวกับโรค ได้จากในอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นข้อมูลในเบื้องต้น แต่อย่าพึ่งตีโพยตีพายไปเอง ถ้ากังมากก็ควรไปพบแพทย์ให้คลายความกังวลไป