ความรุนแรงโรคมะเร็งแบ่งเป็นกี่ระยะ

Cancer-news-site

โรคมะเร็ง เกิดจากเซลล์ผิดปกติในร่างกายมนุษย์ เกิดการแบ่งตัวอย่างควบคุมการเจริญเติบโตไม่ได้ จัดเป็นอีกโรคที่มีความน่ากลัว โดยโรคมะเร็งมีความแตกต่างจากโรคอื่นๆ ตรงที่เกิดขึ้นรวมทั้งมีการแพร่กระจายของเชื้อซึ่งจะไม่แสดงอาการออกมาในระยะแรก จึงทำให้คนไข้ไม่อาจทราบได้เลยว่า ตัวเองกำลังมีเซลล์มะเร็งเติบโตอยู่ข้างใน จนกว่าอาการของโรคจะเกิดไปมากแล้ว หากแต่ก็ยังการแก้ไขได้ด้วยการตรวจสุขภาพอย่างละเอียด ในทุกปี

ตามปกติทั่วไปแล้ว โรคมะเร็งสามารถแบ่งออกได้ เป็น 5 ระยะ โดยเริ่มตั้งแต่ระยะ 0 – 4 ตามความรุนแรงของโรค โรคมะเร็งระยะ 0 คือ โรคนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว หากแต่ยังไม่ได้แพร่กระจายไปส่วนอื่น จึงเป็นระยะเริ่มต้นที่ยังสามารถรักษาได้ง่าย

  • โรคมะเร็งระยะที่ 1 หรือ ระยะเริ่มต้น มะเร็งยังไม่ได้เจริญเติบโตหยั่งรากลึก ลงไปในเนื้อเยื่อใกล้เคียง อีกทั้งยังไม่ได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ
  • โรคมะเร็งระยะที่ 2 – 3 เป็นระยะที่มะเร็ง แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่ออยู่ใกล้เคียง และสามารถกระจายไปจนถึงต่อมน้ำเหลืองได้ด้วย อาจเรียกได้ว่ายังไม่มีการแพร่กระจายรุนแรงเท่าไหร่นัก หากการแพร่กระจายของมะเร็งนี้ หมายถึงการที่เนื้อร้ายเจริญเติบโตพร้อมแพร่กระจาย ไปจนถึงบริเวณซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด
  • โรคมะเร็งระยะที่ 4 คือ มะเร็งมีการเจริญเติบโตไปมาก รวมทั้งมีการแพร่กระจายไปยังส่วนอื่น ของร่างกาย หรือลามไปยังอวัยวะอื่นๆ ภายในร่างกายมนุษย์ เพราะฉะนั้นในวงการทางการแพทย์ จึงมักเรียกว่าเป็น ระยะแพร่กระจาย หรือระยะก้าวหน้า

news-Cancer-site

สำหรับโรคมะเร็งระยะที่ 4 ทุกประเภทที่เกิดขึ้น จะมีการแสดงอาการโดยทั่วไปมีความคล้ายคลึงกัน ตามแต่มะเร็งแต่ละชนิด โดยจะมีอาการแตกต่างจากมะเร็งชนิดอื่นๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกัน สำหรับสัญญาณบ่งชี้ของการเกิดโรคมะเร็งระยะที่ 4 คือ เกิดอาการอ่อนเพลียอย่างรุนแรง รวมทั้งเกิดพร้อมกับอาการปวดกระดูกอย่างแสนสาหัส ร่วมด้วยสภาวะน้ำหนักลดอย่างรุนแรง ทำให้บางคนมีลักษณะซูบซีด ผิวหนังเหี่ยวย่น คล้ายกับคนแก่ โดยผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะ 4 นี้ มักมีน้ำหนักตัวลดลงถึง 1 ใน 3 หรือ น้ำหนักอาจลดลงถึงครึ่งหนึ่งของร่างกาย ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วย มีน้ำหนักตัวเดิมเท่าไรนั่นเอง นอกจากนี้สัญญาณเตือนอื่นๆ ของโรคระยะนี้ คือ มีเหงื่อออกมาก ออกแทบตลอดเวลา , ไม่อยากรับประทานอาหาร , ไม่รู้สึกกระหายน้ำด้วย , อุณหภูมิร่างกายลดต่ำลงมาก รวมทั้งเกิดอาการประสาทหลอนอยู่บ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นโรคมะเร็งระยะที่ 4 จึงจำเป็นต้องรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อประคับประคองอาการ ให้คนไข้ไปอย่างสบายที่สุด สุดท้ายนี้เราก็ได้แต่หวังว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งมีการก้าวล้ำสมัยมากขึ้นทุกวัน สามารถค้นหาวิธีรักษาอาการนี้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทั้งตัวผู้ป่วยและครอบครัวเอง มีความหวังอีกครั้ง