อาการของโรคเบาหวานนั้นเป็นเช่นไร

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus (DM)หรือแค่ Diabetes) โรคนี้เป็นโรคที่เผาผลาญอาหารที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานาน โดยที่น้ำตาลในเลือดสูงนั้นจะก่อให้เกิดอาการปวดปัสสาวะบ่อยและมีการกระหายน้ำและต้องการอาหารมากขึ้น โรคนี้ถ้าไม่มีการรักษาอาจจะมีอาการแทรกซ้อนเพิ่มจำนวนมากและภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ซึ่งได้แก่ โคม่าเนื่องจากออสโมลาร์สูงที่ไม่ได้เกิดจากคีโตน (nonketotic hyperosmolar) และภาวะเลือดเป็นกรดจากคีโตนจากเบาหวาน (diabetic ketoacidosis) และเป็นภาวะที่แทรกซ้อนระยะยาวและยังร้ายแรงมากรวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง,ความเสียหายต่อ,โรคหัวใจ,แผลที่เท้า,ไตวาย
    ปัญหาที่จะทำให้เป็นโรคเบาหวานนั้นเกิดจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอหรือเป็นที่เซลล์ร่างกายนั้นไม่ยอมตอบสนองอย่างเหมาะสมต่ออินซูลินที่ผลิตขึ้นมาเป็นเพราะสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเบาหวานนั้นมีหลายชนิดซึ่งแบ่งออกเป็นชนิดหลัก ๆ มีดังนี้
1. เบาหวานชนิดที่ 1 เริ่มจากการดื้อต่ออินซูลิน โดยเป็นภาวะที่เซลล์ไม่สามารถตอบสนองต่ออินซูลินอย่างเหมาะสมซึ่งเมื่อโรคดำเนินไปอาจจะทำให้มีการขาดอินซูลินด้วยแบบนี้สมัยก่อนมีชื่อเรียกว่าเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินหรือในอีกชื่อหนึ่งคือ เบาหวานที่เกิดในวัยผู้ใหญ่ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้หลัก ๆ คือน้ำหนักกายเกินและไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
2. เบาหวานชนิดที่ 2 มีสาเหตุที่เกิดจากร่างกายมนุษย์ผลิตอินซูลินได้ไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดโรคเบาหวานซึ่งในสมัยก่อนนั้นเรียกอาการนี้ว่า เบาหวานชนิดพึ่งอินซูลิน หรือในอีกชื่อหนึ่งที่แพทย์นั้นเรียกกันคือ เบาหวานวัยแรกรุ่น ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าจะรักษายังไง
3. เบาหวานที่อยู่ในระหว่างมนุษย์ที่ตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นอาการหลักชนิดที่ 3 เป็นอาการที่เกิดในหญิงที่มีครรภ์โดยไม่เคยเป็นโรคเบาหวานมาก่อนซึ่งปัญหาที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั้นคือมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

กลับสู่หน้าหลัก
ถัดไป